Chemická kotva CHS- Epoxy 455 COLD/RAPID

Vysokoúčinný systém chemického kotvenia s tuždilom Telalit 0846,

Viac informácií o produkte v popise nižšie.

18,50 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Vysokoúčinný systém chemického kotvenia s možnosťou použitia pri rôznych teplotných a vlhkostných podmienkach. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania.Jedná sa o trojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém, pričom zložka A je epoxidová živica a zložka B je vhodné tužidlo. Systém dopĺňajú sušené kremičité piesky vhodných frakcií.

Použitie na plnenie veľkých kotviacich otvorov (napr. podlievanie mostových ložísk), ako aj na kotvenie závitových tyčí a iných kovových predmetov. Taktiež na spevňovanie skalných brál.

Systém COLD/RAPID s tužidlom Telalit 0846: S výhodou možno použiť pri teplotách okolia 8– 15 °C. Taktiež pri zvýšenej vlhkosti podkladu. Tužiaci hmotnostný pomer je (100:39) , (zložka A : zložka B).Vytuhnuté do 6 hodín v závislosti na teplote podkladu. Dosiahnutie maximálnych pevností po siedmych dňoch.

Upozornenie! Systém COLD je možné obmedzene použiť aj pri teplotách nad 15°C, ako rýchle tvrdnúci systém RAPID. Tento má veľmi rýchly nábeh na tuhnutie z čoho vyplýva krátka doba spracovania. Treba si zarobiť iba toľko materiálu, koľko zvládnete spracovať behom pár minút. Systém vytvrdzuje v priebehu 2 – 4 hodín v závislosti od teploty.

Pracovný postup:

Príprava podkladu: Vyčistenie kotevného otvoru od nečistôt. Nesmie obsahovať zeminu, rôzne usadeniny, nesúdržné materiály, zbytky prachu, cementových a olejových hmôt. Možno čistiť mechanicky, tlakovou vodou za predpokladu poriadneho vysušenia. Sušenie môžeme urýchliť propán – butánovým horákom, príp. teplovzdušnou pištoľou. V závislosti na poréznosti a pevnosti kotevného otvoru aplikujeme penetráciu (>ProResin epoxidová penetrácia, ProResin hĺbková epoxidová penetrácia).

Zhotovenie chemickej kotvy:Pokiaľ je kotevný otvor pevný, neporézny môžeme ho po vyčistení a vysušení ihneď plniť. Aktivácia živice prebieha zmiešaním zložky A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia). Štandardne kotvený prvok odmastíme (napr. acetónom) potrieme aktivovanou živicou a podľa potreby zafixujeme v kotevnom otvore. Zbytok živice zmiešame so suchým kremičitým pieskom v pomere 1:2, alebo podľa potreby a následne vytvorenou zmesou vyplníme kotevný otvor. Frakcie piesku volíme podľa veľkosti vypĺňaného otvoru.Najlepšie ak zmes obsahuje jemné aj hrubšie frakcie. Platí pravidlo že jemný piesok zahusťuje a hrubší vytvára objem. Následne môžeme podľa potrebypovrch vyplneného otvoru presypať sušeným kremičitým pieskom.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Váš košík

Váš košík je prázdny.