CHS-Epodur Stone

Odolný epoxidový bezrozpúšťadlový systém na zhotovenie, pokládku a údržbu kamenných kobercov.

Vytvára priepustuný a mrazuvzdorný povrch.

Použiteľný aj ako regeneračný náter.


39,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Unikátny bezrozpúšťadlový epoxidový trojzložkový systém vyvinutý na pokládku a lepenie kamenných kobercov. Vyniká vysokou priľnavosťou k podkladu, dlhodobou životnosťou, jednoduchým zhotovením, minimálnou údržbou a v prípade potreby jednoduchou renováciou. Systém pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice, zložky B – vhodného tužidla, treťou zložkou je vybrané kamenivo rôznej farby a frakcie podľa potrieb využitia. Systém možno aplikovať na horizontálne aj vertikálne plochy, možno vyrábať priepustné aj nepriepustné prevedenia.

Kamenný koberec nájde uplatnenie pri bazénoch, renovácii chodníkov, schodov, vjazdov do garáží, príjazdových cestách taktiež v interiéroch napríklad v sprchových kútoch (v nepriepustnom prevedení).

Tužiaci hmotnostný pomer je (7 : 3), (zložka A : zložka B). Minimálna teplota pri aplikácii je 10°C pre podklad aj okolie.Teplota aktivovaného systému by sa mala pohybovať medzi 15 – 25 °C.Spotreba závisí na stave podkladu, hrúbke nanášanej vrstvy a frakcii použitého kameniva. Vo všeobecnosti sa spotreba pri použití jemnejšíchfrakcií zvyšuje. Orientačne pri hrúbke kladenej vrstvy 1,5 cm spotrebujeme na plochu 1 m2 1 kg aktivovaného systému (A + B) a 20 – 25 kg kameniva frakcie 4 – 8 mm. V prípade nepriepustnej aplikácie je to 6 kg aktivovaného systému.Spracovateľnosť aktivovaného systému (A + B) je cca 20 minút pri teplote 23 °C, spracovateľnosť aktivovaného systému s kamenivom je cca 50 minút pri teplote 23 °C. Vyššie teploty skracujú dobu spracovateľnosti.

Výhody:

- Estetický vzhľad za rozumnú cenu

- Pevnosť, odolnosť a trvácnosť povrchu

- Priepustnosť povrchu

- Mrazuvzdornosť

- Jednoduchá aplikácia

- Jednoduchá renovácia

Pracovný postup:

Príprava podkladu:

Kamenné koberce je možné klásť na betónové podklady podľa možnosti vyspádovanév spáde min. 1 cm / 1 m. Toto opatrenie zabezpečí odtok zrážkovej vody. V praxi to však nebýva pravidlom, častokrát sa stretneme aj s protispádom. Položený kamenný koberec síce funguje aj v prípade mrazu (ľad sa rozpína do medzier v koberci), ale celkovo to znižuje jeho životnosť. Podkladový betón musí byť správne vyzretý, nesmie byť znečistený, vystúpené cementové mlieko je potrebné odstrániť. Taktiež zaolejované či inak znečistené podklady treba ošetriť brúsením, prípadne otryskaním.Maximálna vlhkosť podkladu 7% CM.Pokiaľ je betón silne poškodený napr. soľou, silne prašný či drolivýna spevnenie použijeme ProResin Hĺbkovú epoxidovú penetráciu. Vedú sa polemiky či betón penetrovať, alebo nie, prax a odtrhové skúšky však jednoznačne preukázali že penetrovanépodklady(hlavne vlhké) vykazovali lepšie spevnenie, vyššiu priľnavosť a celkovo dlhodobejšie odolávali opotrebeniu.V prípade pevného nosného betónu použijeme Epoxidovú penetráciu. V praxi sa často používa ešte jeden spôsob a to samopenetrácia. Spočíva v nanesení kamenného koberca s nižším naplnením kameniva na pripravený očistený betón. Prebytočná živica stečie a penetruje podklad pri súčasnej pokládke kamenného koberca. Táto metóda niekedy postačuje treba mať však na pamäti, že penetračná a lepiaca živica majú inú viskozitu z čoho vyplýva že penetračná živica prenikne hlbšie do podkladu a lepšie ho spevní.

Ako dodatočnú hydroizoláciu betónového podkladu a súčasne prechodový mostík môžeme s výhodou použiť dvojzložkovú pružnú cementovú hmotu Aquaizol. Tiež možno použiť na glazované dlaždice, ktoré by sme pri penetrácii epoxidom museli prebrúsiť.

Taktiež možno položiť kamenný koberec na zhutnené makadamové lôžko. V tomto prípade nám nezáleží na vyspádovaní nakoľko položený makadam je vodopriepustný. Dôležitá je hrúbka lôžka a správne odstupňovanie frakcií lámaného kameňa. Pre zvýšenie odolnosti a tuhosti kamenného koberca sa často v podkladových vrstvách využívajú zatrávňovacieplastové dosky plnené zmesou lacnejšieho kameniva a epoxidu. Vrchná, pochôdzna či pojazdná plocha sa realizuje položením klasického kamenného koberca s vybraným kamenivom. Takéto usporiadanie je vhodné pre príjazdové cesty.

Pokiaľ chceme kamenný koberec použiť na zvislé plochy je potrebné zhotoviť vhodné debnenie. Ideálne sú OSB dosky obsadené od steny na hrúbku zalievania. Aby sme sa vyhli prilepeniu kamienkov potrieme ich vnútornú stranu vhodným separátorom, vazelínou, či olejom.

Miešanie systému:

Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere. Na miešanie používame nízkootáčkové elektrické miešadlá. Po dôkladnom zmiešaní oboch zložiek (cca 3 minúty), začneme najlepšie za stáleho miešania pridávať požadované množstvo vhodného kameniva. Miešame kým spojivo úplne neobalí všetko plnivo pri vhodných otáčkach 300 – 400 ot./min.Tento systém umožňuje použiť mierne vlhké (nie mokré) kamenivo s výnimkou mramorovej drviny, tá musí byť kompletne presušená.

Samotná pokládka kamenného koberca:

Na pripravený podklad vyklopíme aktivovanú zmes s kamenivom, nahrubo ju rozhrnieme do potrebnej výšky drevenou latou, do konečnej podoby zahladíme najlepšie nerezovým hladidlom. Hladidlo podľa potreby potierame acetónom, aby sme zabránili prilepovaniu kamienkov. Nášľapné hrany schodov je vhodné vopred opatriť hliníkovými profilovými lištami podľa možnosti s perforovanými výtokovými otvormi. V budúcnosti tým zabránime vylamovaniu kamienkov a súčasne umožníme odtok zrážkovej vody. Zvislé hrany vytvoríme plnením vopred pripraveného debnenia za stáleho utláčania zmesi vhodným nástrojom, či poklepe po debnení. Čelá schodov nemusíme odlievať je možné ich vyrobiť vo vhodnej forme. Po vytuhnutí ich jednoducho nalepíme na určené miesto zmesou aktivovaného systému a zahusťovadla Sipernat 22. Ten istý postup platí aj na lepenie hliníkových ochranných líšt na schodových hranách. Prípadné funkčné dilatácie zachovávame a vytvoríme ich pomocou hliníkových L profilov, ktoré prilepíme nad dilatačné škáry.

Nie je na škodu ak realizovaný kamenný koberec po vytuhnutí prevalčekujeme zmesou CHS-Epodur Stone UV. Zvýšime tým stupeň lesku spevníme a súčasne ochránime povrch koberca pred poveternostnými podmienkami a UV žiarením. Pochôdznosť diela je možná za 24 hodín pri teplote okolia nad 15 °C. Plnej záťaži ho možno vystaviť po 3 – 5 dňoch pokiaľ teplota nepoklesne pod 15°C. Čistenie náradia je možné ihneď po realizácii acetónom, alebo prípravkami na jeho báze, po vytuhnutí iba mechanicky.

Pravidelná údržba je nutná raz za 2 – 3 roky v závislosti na poveternostných podmienkach a frekvencii zaťažovania povrchu. Spočíva v jednorazovom pretretí (vhodným valčekom) povrchu kamenného koberca zmesou CHS- Epodur Stone UV.

Aplikačné listy

Váš košík

Váš košík je prázdny.