CHS Epoxy 324

Epoxidový bezftalátový lepiaci systém s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami vhodný na lepenie dreva, skla, kovu, betónu, keramiky. 

15,00 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Vysokopevnostný dvojzložkový epoxidový bezftalátový lepiaci systém s vynikajúcimi mechanickými aj chemickými vlastnosťami po vytvrdnutí. Používa sa na výrobu lepiacich kompozícií pre lepenie dreva, kovu, porcelánu, skla, polystyrénu, betónových dielov, eternitu atď.  Vzhľadom k svojej zvýšenej húževnatosti je ideálny na spájanie materiálov s rôznymi tepelnými rozťažnosťami. Pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice a zložky B –  vhodného tužidla.

Tužiaci hmotnostný pomer je (100:7) , (zložka A : zložka B). Doba spracovania je do 30 minút, vytvrdnutie do 24 hodín. Vytvrdnutý systém vykazuje vysokú chemickú odolnosť.

Výhody:

- Vynikajúca adhézia

- Vysoká húževnatosť

- Vynikajúce chemické a tepelné odolnosti

- Bezftalátový systém (nemá hygienické obmedzenia)

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Podľa druhu lepených plôch ich očistíme od hrubých nečistôt,umyjeme, zbavíme prachu, prípadne odmastíme. Ideálne spájané plochy by mali byť mierne zdrsnené.

Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby.Aktivovanú zmes nanesieme na pripravené lepené plochy, tie k sebe následne priložíme tak aby správne doliehali a spoj zafixujeme tlakom nie vyšším ako 0,02 MPa (0,2 kg/cm2). Túto hodnotu je potrebné dodržať, pri vyšších tlakoch sa zníži optimálna hrúbka lepiaceho filmu 0,1 mm, čo spôsobuje prudké zníženie pevnosti spoja v šmyku. (Pomôcť si môžeme vhodnými dilatačnými podložkami).

Pri použití CHS Epoxy 324 ako hmoty na vypĺňanie prasklín a trhlín v dreve, je aktivovanú živicu vhodné naplniť pilinami z lepeného dreva. Vlastnosti vytvrdenej kompozície sa budú približovať vlastnostiam lepeného dreva, čím sa úmerne zníži nebezpečenstvo „otvorenia“ lepených trhlín.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

 

Chemické odolnosti:

Systém odoláva uvedeným zriedeným minerálnym kyselinám:

chlorovodíková 10%, dusičná 10%, sírová 30%

Neodoláva uvedeným organickým kyselinám:

octová 5%, mliečna 10%

Odoláva taktiež:

hydroxidu sodnému 40%, amoniaku 10%, vode, saponátom, olejom, nafte a benzínu

Systém nie je odolný voči organickým rozpúšťadlám ako etanol a xylen a je silne rozrušovaný acetónom a butylacetátom!

Váš košík

Váš košík je prázdny.