Epoxidová penetrácia CHS-Epoxy 474 COLD/RAPID

Epoxidový bezrozpúšťadlový systém na penetráciu podkladových betónov, cementových poterov, hydroizoláciu a spevnenie anhydridových a drevených povrchov pri teplotách 8 - 15 °C.

14,99 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Vysokohodnotný dvoj až trojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém so zvýšenou schopnosťou prenikať do podkladu, vytláčať z neho vzduch, vypĺňať póry a spevňovať ho. Používa sa ako podklad pre vrchné epoxidové, alebo polyuretanové systémy. Pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice CHS-Epoxy 474 a zložky B –  tužidla Telalit 0846. Systém dopĺňajú sušené kremičité piesky vhodných frakcií.

Používa sa hlavne na penetráciu cementových poterov, betónov, taktiež ako hydroizolácia a penetrácia anhydridových povrchov. Je ho možné použiť aj na spevňovanie či vytláčanie vzduchu z drevených výrobkov, rôznych súdržných minerálnych podkladov a iné.


Možno použiť pri teplotách okolia  8 – 15 °C. Taktiež pri zvýšenej vlhkosti podkladu.Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 40) , (zložka A : zložka B). Vytuhnuté do 6 hodín v závislosti na teplote podkladu.

Upozornenie! Tento epoxidový systém je možné obmedzene použiť aj pri teplotách nad 15°C, ako rýchle tvrdnúci systém RAPID. Tento má veľmi rýchly nábeh na tuhnutie z čoho vyplýva krátka doba spracovania. Treba si zarobiť iba toľko materiálu, koľko zvládnete spracovať behom pár minút. Systém vytvrdzuje v priebehu 2 – 4 hodín v závislosti od teploty.

Výhody:

- Vysoká schopnosť živice prenikať do podkladu.

- Výborné mechanické vlastnosti.

- Možnosť sanácie rozpadajúcich sa poterov a betónov.

- Minimálny zápach pri spracovaní.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Príprava podkladu a miešanie:

Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 10%. Hladené alebo leštené betóny, zbytky olejov, nafty prípadne asfaltu je nutné prebrúsiť ( príp. ofrézovať, otryskať) a povysávať. Taktiež treba odstrániť zbytky starých nesúdržných náterov, pri súdržných treba previesť skúšku priľnavosti. Podklad musí byť izolovaný voči vplyvom spodnej vlhkosti.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanúzmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

A Penetrácia hladkých podkladov:

Aktivovanú zmes nanášame vhodnými valčekmi na pripravený podklad. Spotreba sa pohybuje v rozmedzí (0,2 - 0,7) kg/m2 na jeden náter v závislosti od stavu a nasiakavosti podkladu. Ak bude na konečnú povrchovú úpravu použitá liata podlahovina, odporúčame čerstvý náter rovnomerne presypať sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,3/0,8 mm pri spotrebe cca 2 kg/m2na zvýšenie priľnavosti. V prípade použitia náterového systému ako konečnej povrchovej úpravy ponecháme penetračný náter bez presypu.

B Penetrácia nerovných podkladov:

Na vyrovnanie drobných nerovností v podklade odporúčame aplikovať penetračnú stierku „záškrab“. Týmto krokom podklad nielen napenetrujeme a čiastočne vyrovnáme, ale hlavne ušetríme spotrebu vrchných vrstiev materiálov, (keďže nerovnosti vyplníme lacným pieskom).

Aktivovanú zmes zmiešame so sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,1/0,3 mm v hmotnostnom pomere (100:50), (Zložka A+B : kremičitý piesok). Túto zmes miešame kým sa plnivo (piesok) dokonale zmáča. Takto pripravená kompozícia sa aplikuje na podklad najlepšie gumovou stierkou, ktorou zmes rovnomerne roztiahneme po ploche.Podľa stavu podkladu sa spotreba pohybuje cca od 0,7 kg/m2. Ako finálne vrstvy môžeme použiť liate podlahoviny, alebo vhodné náterové systémy.

TIP: Ak máme v podklade nerovnosti väčšie ako 2mm na ich plnenie zhotovujeme plastbetóny. Penetráciu celej plochy aplikujeme po vyplnení lokálnych opráv.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Balenia:

1 kg (0,71 kg zložka A + 0,29 kg zložka B)

4 kg (2,86 kg zložka A + 1,14 kg zložka B)

7 kg (5 kg zložka A + 2 kg zložka B)

14 kg (10 kg zložka A + 4 kg zložka B)

21 kg (15 kg zložka A + 6 kg zložka B)

Aplikačné listy

Váš košík

Váš košík je prázdny.