Epoxidový tmel CHS-Epoxy 474

Epoxidový bezrozpúšťadlový systém na výrobu tmelov vysokých mechanických vlastností a chemických odolností.

13,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Hodnotný epoxidový dvojzložkový bezrozpúšťadlový systém použiteľný na výrobu kvalitných tmelov súčasne ako penetrácia. Skladá sa zo zložky A – epoxidovej živice, zložky B –  tužidla. Systém dopĺňa veľmi jemný kremičitý prášok Sipernat(SiO2) ktorého pridávaním sa volí konzistencia výsledného tmelu. Ako plnivo je tiež možno použiť sušený kremičitý piesok, kremičitú múčku, drvené sklo, bridlicu či porcelán, hliníkový, medený alebo iný kovový prášok, drevené piliny atď. Použitie na vyplnenie drobných nerovností betónov, cementových poterov, na vytmelenie polystyrénov, OSB dosiek. Taktiež možno použiť na povrchovú úpravu omietok pre zvýšenie odolnosti a  oteruvzdornosti (bitúnky). 

Použitie pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Dlhá otvorená doba spracovania.Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23) , (zložka A : zložka B). Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín.

Výhody:

-       Možnosť zamiešať si tmel potrebnej konzistencie.

-       Výborné mechanické vlastnosti.

-       Vysoká odolnosť voči chemikáliám a oderu.

-       Možnosť použiť ako penetračný náter.

-       Minimálny zápach pri spracovaní.

-       Jednoduchá spracovateľnosť a výroba tmelu.

Pracovný postup:

Príprava podkladu a miešanie:

Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 10%. Zbytky starých nesúdržných náterovje potrebné odstrániť, pri súdržných previesť skúšku priľnavosti.  Nasiakavé podklady odporúčame napenetrovať. Podklad musí byť izolovaný voči vplyvom spodnej vlhkosti. Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

Penetrácia:

Aktivovanú zmes nanášame vhodnými valčekmi na pripravený podklad až do jeho úplného pokrytia. Spotreba sa pohybuje v rozmedzí (0,2 - 0,7) kg/m2  na jeden náter v závislosti od stavu a nasiakavosti podkladu. Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín. 

Výroba a aplikácia tmelu:

Do hotovej zamiešanej zmesi postupne primiešavame plnivo Sipernat a neustálym miešaním vytvoríme tmel vhodnej konzistencie. Pozor prášok je veľmi jemný, už malé pridanie môže spôsobiť výrazné zhustenie výslednej hmoty. Dajú sa zamiešať tmely pre horizontálne aj vertikálne aplikácie. Pokiaľ nám výsledná konzistencia vyhovuje, môžeme tmel nanášať vhodnou špachtľou, nerezovou alebo gumenou stierkou. Vytvrdnutú hmotu je možné brúsiť, možno na ňu aplikovať rôzne typy povrchových úprav.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Balenia:

1 kg (0,81 kg zložka A + 0,19 kg zložka B)

3 kg (2,44 kg zložka A + 0,56 kg zložka B)

5 kg (4,1 kg zložka A + 0,9 kg zložka B)

10 kg (8,1 kg zložka A + 1,9 kg zložka B)

Váš košík

Váš košík je prázdny.