Laminovacia živica CHS-Epoxy 455 s pomalým tužidlom

Epoxidový bezrozpúšťadlový laminovací systém s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a chemickými odolnosťami použiteľný na rôzne typy podkladov a  tkanín.

15,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Špeciálny trojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém vhodný na lamináciu. S vynikajúcimi mechanickými aj chemickými vlastnosťami po vytvrdnutí. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania. Pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice CHS-Epoxy 455 a zložky B –  tužidla Telalit 0942. Systém dopĺňa vhodný typ laminačnej tkaniny. Je možné použiť sklotextilné, uhlíkové aj kevlarové tkaniny. Možno použiť na opravu či vystuženie starého popraskaného laminátu,  lokálne opravy dier napr. v karosériách, vystuženie spojov OSB a drevotrieskových dosiek, pri umeleckej práci ako výroba sôch a mnohé iné.

Použitie pri štandardnej teplote okolia aj laminovaného materiálu 15 – 30 °C. Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23) , (zložka A : zložka B). Oproti systému s Telalitom 0240 dvojnásobná otvorená doba spracovania, vytvrdnutie do 24 hodín. Minimálny zápach pri aplikácii, po vytuhnutí výborné mechanické vlastnosti. Tento systém využívame pri laminácíi objemovo veľkých, alebo tvarovo komplikovaných dielcov, kedy potrebujeme dlhú otvorenú dobu spracovania.

Výhody:

-       Vysoké mechanické a chemické vlastnosti povytvrdnutí.

-       Možnosť nastavenia dĺžky spracovania.

-       Nízky zápach pri aplikácii.

-       Výborný rozliv natuženej živice a rýchle presakovanie laminačnou tkaninou.

-       Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Prípravné práce a miešanie:

Vhodný podklad očistíme od mechanických nečistôt, mastnoty, hrdze starých nesúdržných náterov. Podľa možnosti je ho vhodné zľahka prebrúsiť pre zvýšenie adhézie. Oceľový podklad je vhodné ošetriť antikoróznym náterom. Nasiakavý podklad odporúčame napenetrovať epoxidovou penetráciou. Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Zarobíme si iba toľko materiálu koľko stihneme spracovať v priebehu niekoľko minút (veľmi závisí od teploty). Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

Laminovanie:

Podľa druhu práce si vopred pripravíme laminačnú tkaninu vo vhodných rozmeroch. Ak je to potrebné môžeme si ju nastrihať na menšie diely. Aktivovanú živicu nanášame vhodným štetcom, valčekom na laminovaný kus materiálu, podľa potreby ju môžeme naniesť aj na pripravené časti laminačnej tkaniny. Následne túto tkaninu priložíme na natretý povrch a štetcom, valčekom či inou vhodnou pomôckou vytlačíme vzduch a snažíme sa tkaninou skopírovať tvar podkladu. Tkaniny prekladáme vždy s presahom 5 až 10 cm podľa potreby. Ak máme hotovú prvú vrstvu môžeme robiť ihneď ďalšiu s tým, že v závislosti od typu rastra tkaniny ju pre zvýšenie výslednej tuhosti pootočíme. V podklade nám nesmú zostať vzduchové bublinky, vždy ich poriadne vytlačíme a tkaninu dôkladne zapracujeme. Počet vrstiev závisí od poškodenia podkladu, alebo od požadovanej pevnosti výsledného laminátu. Štandardne sa používajú laminačné tkaniny s gramážou (300 – 500) gr/m. Po vytuhnutí je možné laminát brúsiť, tmeliť rôzne povrchovo upravovať.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Váš košík

Váš košík je prázdny.