Váš košík

Váš košík je prázdny.

Parozábrana STANDARD

Plnohodnotný epoxidový (penetračno – izolačný) bezrozpúšťadlový trojzložkový systém. Vyznačuje sa zvýšenou schopnosťou prenikať do podkladu, čím vytvára kotviaci základ pre výrobu parozábran.

12,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Plnohodnotný epoxidový (penetračno – izolačný) bezrozpúšťadlový trojzložkový systém. Vyznačuje sa zvýšenou schopnosťou prenikať do podkladu, čím vytvára kotviaci základ pre výrobu parozábran.

Uplatňuje sa v interiéri na uzavretie zvyškovej vlhkosti v podkladových betónoch a cementových poteroch až do cca 7% CM. Je to nutné pred kladením vrchných vrstiev (parkety, vinylové podlahy...), ktoré vyžadujú nižšiu vlhkosť podkladu. Pozostáva zo zložky A - epoxidovej živice a zložky B vhodného tužidla. Systém dopĺňa sušený kremičitý piesok frakcie 0,3/0,8 mm. K dispozícii v modifikáciách STANDARD a  „COLD/RAPID“, podľa potrieb spracovania.

Odporúčané hodnoty zostatkových vlhkostí poterov:

Parkety, vinylové podlahy, PVC, linoleum vyžadujú v prípade cementového poteru zostatkovú vlhkosť ˂2% CM, ak je poter vykurovaný ˂1,8% CM.

Parkety, vinylové podlahy, PVC, linoleum vyžadujú v prípade anhydridového poteru zostatkovú vlhkosť ˂0,5% CM, ak je poter vykurovaný ˂0,3% CM.

Upozornenie:  Parozábranu nie je možné použiť na anhydridové potery, tieto musia kompletne preschnúť! Uzavretá vlhkosť by spôsobila ich postupnú deštrukciu!

Systém STANDARD: Použitie pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Dlhá otvorená doba spracovania. Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23) , (zložka A : zložka B). Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín.

Výhody:

-       Plní funkciu penetrácie aj izolácie.

-       Minimálny zápach pri spracovaní.

-       Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Príprava podkladu:

Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 7% CM. Hladené alebo leštené betóny, zbytky olejov, nafty prípadne asfaltu je nutné prebrúsiť ( príp. ofrézovať, otryskať) a povysávať.  Taktiež treba odstrániť zbytky starých nesúdržných náterov, pri súdržných treba previesť skúšku priľnavosti. V prípade veľmi nasiakavých, alebo rozdrobených podkladov aplikujeme penetračný náter ProResin Hĺbková epoxidová penetrácia na spevnenie podkladu.

Pokládka parozábrany:

Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia). Zmes nanášame valčekom pri spotrebe min. 0,3 kg/m2. Po kompletnom vytvrdnutí (podľa typu systému) nanesieme druhý náter pri spotrebe min. 0,15 kg/m2 a ihneď presypeme sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,3/0,8 mm. Jeho spotreba sa pohybuje cca 2 kg/m2. Týmto krokom dodatočne zaizolujeme podklad a súčasne zvýšime adhéziu pre lepenie finálnych vrstiev materiálov. Pre funkčnú parozábranu musí byť spotreba živice pre celý systém min. 0,45 kg/m2.