Petrifikátor STANDARD

Dvojzložkový rozpúšťadlový petrifikačný a konzervačný systém so schopnosťou hĺbkového prieniku (až niekoľko cm) do podkladu.

K dispozícii v rôznych baleniach.

Viac informácií o produkte v popise nižšie.

14,95 €

Produkt momentálne nie je na sklade

Popis a použitie

Výnimočne spevňuje a stabilizuje rozrušený podklad v jeho priereze. Používa sa k petrifikácii a spevneniu  čiastočne spráchniveného a červotočom poškodeného dreva. Využitie v reštaurátorskej praxi napr. pri rekonštrukcii drevených sôch, oltárov. Jedná sa o nerevelzibilný systém beztlakovej impregnácie. Pozostáva zo zložky A – roztoku epoxidovej živice v acetóne a zložky B vhodného tužidla.

K dispozícii v modifikáciách STANDARD a  COLD/RAPID, podľa potrieb spracovania.

Systém STANDARD: Použitie pri štandardnej teplote okolia aj materiálu 15 – 30 °C. Dlhá otvorená doba spracovania. Tužiaci hmotnostný pomer je (100:3) , (zložka A : zložka B). 

* Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín.

Výhody:

- Vysoká schopnosť živice prenikať do dreva.

- Spevňovanie spráchniveného či inak poškodeného dreva v celom priereze.

- Cenovo dostupná sanácia.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Upravované drevo nesmie byť mokré, maximálna zostatková vlhkosť by nemala prekročiť 10%. Spráchnivené drevo odstraňujeme podľa potrieb a predstáv reštaurovania.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom množstvá ktoré dokážeme spracovať v krátkom čase, (jedná sa o veľmi tekutý a prchavý systém). Nanášame štetcami, prípadne vhodnými injekčnými striekačkami. Ak to dovoľujú rozmery sanovaného dreva môžeme ho impregnovať ponorom. Pracujeme metódou „mokrý do mokrého“, čiže nanášať aktivovanú živicu pokiaľ drevo saje. Spotreba je pri danom systéme veľmi individuálna, priamo závislá od nasiakavosti dreva.

Upozornenie: * Systém by mal vytuhnúť do 24 hodín, ale v skutočnosti úplne vytuhne až sa z dreva odparí všetko použité rozpúšťadlo, čo môže trvať podľa hrúbky jeho prieniku aj niekoľko dní. Túto dobu treba rešpektovať a vrchné uzatváracie vrstvy aplikovať až po jej skončení.

Aplikačné listy

Váš košík

Váš košík je prázdny.