SpojTo COLD/RAPID

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém na zošívanie a lepenie trhlín v poteroch a monolitických betónoch.

Viac informácií o produkte v popise nižšie.

16,50 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém vhodný pre zošívanie trhlín v poteroch, či monolitických betónoch. Je ho možné použiť na spájanie zmrašťovacích či bežných trhlín, nefunkčných alebo dočasných dilatácií. Taktiež pri sanácii starších popraskaných betónov (sadanie), za predpokladu statického pokoja konštrukcie. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania. Jedná sa o trojzložkový epoxidový systém, pričom zložka A je epoxidová živica a zložka B je vhodné tužidlo. Systém dopĺňajú zošívacie nerezové spony, ktoré sa vkladajú do narezaných drážok kolmo na trhlinu.

K dispozícii v modifikáciách STANDAR a„COLD/RAPID podľa potrieb spracovania.

Systém COLD/RAPID: S výhodou možno použiť pri teplotách okolia  8 – 15 °C. Taktiež pri zvýšenej vlhkosti podkladu. Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 39) , (zložka A : zložka B). Vytuhnuté do 6 hodín v závislosti na teplote podkladu. Dosiahnutie maximálnych pevností po siedmych dňoch.

Upozornenie! Systém COLD je možné obmedzene použiť aj pri teplotách nad 15°C, ako rýchle tvrdnúci systém RAPID. Tento má veľmi rýchly nábeh na tuhnutie z čoho vyplýva krátka doba spracovania. Treba si zarobiť iba toľko materiálu, koľko zvládnete spracovať behom pár minút. Systém vytvrdzuje v priebehu 2 – 4 hodín v závislosti od teploty.

Výhody:

- Výborné mechanické vlastnosti.

- Voľba rýchlosti spracovania.

- Možnosť zarobiť si presne toľko materiálu koľko ho budete potrebovať.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Príprava podkladu a miešanie systému:

Uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom narežeme drážky dĺžky cca 10 cm kolmo na trhlinu do takej hĺbky aby sme do vytvorenej drážky vedeli bez problémov umiestniť zošívaciu sponu. Vzdialenosť medzi sponami je daná stavom zošívaného poteru a jeho predpokladaným zaťažením. Spony sú zhotovené z vysokopevnostnej nehrdzavejúcej ocele a po celej svojej dĺžke majú vlnovkový tvar. Ich štandardné rozmery sú: dĺžka:72 mm, hrúbka ocele:0,5mm, výška: 6 mm, šírka: 2 mm, čo úplne vyhovuje šírke drážky diamantového kotúča: 2,2mm.Po narezaní drážok ich poriadne povysávame priemyselným vysávačom.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

Zošitie poteru:

Aktivovanú zmes nalejeme do narezaných drážok, taktiež ňou vyplníme pozdĺžne trhlinu. Následne do drážok vložíme a jemne zatlačíme zošívacie spony. Vytlačenú živicu zapracujeme naspäť do drážok a trhliny vhodnou špachtľou. Okolie trhliny a drážok ihneď zasypeme sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,3/0,8 mm na zvýšenie adhézie. Po vytvrdnutí neprichytený piesok povysávame. Správne „zošitý“ poter by mal znovu plniť funkciu monolitickej platne a rovnomerne prenášať zaťaženia.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Váš košík

Váš košík je prázdny.