Váš košík

Váš košík je prázdny.

Petrifikátor COLD/RAPID

Dvojzložkový rozpúšťadlový petrifikačný a konzervačný systém so schopnosťou hĺbkového prieniku (až niekoľko cm) do podkladu. Výnimočne spevňuje a stabilizuje rozrušený podklad v jeho priereze. Používa sa k petrifikácii a spevneniu čiastočne spráchniveného a červotočom poškodeného dreva.

15,95 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Používa sa k petrifikácii a spevneniu  čiastočne spráchniveného a červotočom poškodeného dreva. Využitie v reštaurátorskej praxi napr. pri rekonštrukcii drevených sôch, oltárov. Jedná sa o nerevelzibilný systém beztlakovej impregnácie. Pozostáva zo zložky A – roztoku epoxidovej živice v acetóne a zložky B vhodného tužidla.

K dispozícii v modifikáciách STANDARD a  COLD/RAPID, podľa potrieb spracovania.

Systém COLD/RAPID: S výhodou možno použiť pri teplotách okolia  8 – 15 °C. Taktiež pri zvýšenej vlhkosti spracovávaného materiálu.Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 10) , (zložka A : zložka B). * Vytuhnuté do 6 hodín v závislosti na teplote upravovaného dreva.

Upozornenie! Systém COLD je možné obmedzene použiť aj pri teplotách nad 15°C, ako rýchle tvrdnúci systém RAPID. Tento má veľmi rýchly nábeh na tuhnutie z čoho vyplýva krátka doba spracovania. Treba si zarobiť iba toľko materiálu, koľko zvládnete spracovať behom pár minút. * Systém vytvrdzuje v priebehu 2 – 4 hodín v závislosti od teploty.

Výhody:

- Vysoká schopnosť živice prenikať do dreva.

- Spevňovanie spráchniveného či inak poškodeného dreva v celom priereze.

- Cenovo dostupná sanácia.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Upravované drevo nesmie byť mokré, maximálna zostatková vlhkosť by nemala prekročiť 10%. Spráchnivené drevo odstraňujeme podľa potrieb a predstáv reštaurovania.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom množstvá ktoré dokážeme spracovať v krátkom čase, (jedná sa o veľmi tekutý a prchavý systém). Nanášame štetcami, prípadne vhodnými injekčnými striekačkami. Ak to dovoľujú rozmerysanovaného dreva môžeme ho impregnovať ponorom. Pracujeme metódou „mokrý do mokrého“, čiže nanášať aktivovanú živicu pokiaľ drevo saje. Spotreba je pri danom systéme veľmi individuálna, priamo závislá od nasiakavosti dreva.

Upozornenie: * Systém by mal vytuhnúť do 24 hodín, ale v skutočnosti úplne vytuhne až sa z dreva odparí všetko použité rozpúšťadlo, čo môže trvať podľa hrúbky jeho prieniku aj niekoľko dní. Túto dobu treba rešpektovať a vrchné uzatváracie vrstvy aplikovať až po jej skončení.

Aplikačné listy